Český výrobce oken a dveří

CZ DE
Nezávazná kalkulace
volejte zdarma800 888 028
Menu

Kování a ovládání oken

Ve standardním typu kování získáte

Ovládání oken a režimy větrání

Zavřené okno

Při svislé poloze kliky dolů je okno zcela uzavřeno a dokonale těsní. Pro dokonalé těsnění musí být klika vždy v kolmé pozici. Takto zavřené okno tvoří dostatečnou překážku proti vloupání.

Otevřené okno

Poloha kliky vodorovně umožňuje celkové otevření okna. Používá se při krátkém a intenzivním větrání, kdy je potřeba vyměnit velký objem vzduchu v místnosti či snížit vlhkost interiéru. V této poloze dochází ke zvýšenému namáhání pantů i celé konstrukce okenního křídla, proto ji využívejte především krátkodobě.

Ventilační poloha

Při svislé poloze kliky nahoru lze celé okenní křídlo vyklopit pro účely dlouhodobého větrání. Takto otevřené okno však neponechávejte při větších náporech větru nebo při Vaší delší nepřítomnosti.

Mikroventilace

Poloha kliky šikmo vzhůru (mezi otevřením a ventilací) dovoluje mírné oddálení křídla okna od rámu. Slouží k dlouhodobému větrání při malé výměně vzduchu v místnosti. Při této poloze však okno není dostatečně zabezpečeno proti násilnému vniknutí.